Zřícenina hradu Lichnice

Zřícenina hradu Lichnice se nachází nad městem Třemošnice, vypíná se tu na skalnatém návrší. Vybudoval ji rod Ronovců v polovině 13. Století, hrad měl tvar pravidelného trojúhelníku s jednou hradní branou, mohutným příkopem  a valem. Severní stranu hradu chránila Lovětínská rokle. Hrad měl původně pravděpodobně dvě věže, hradby byly opatřeny parkánem, byly tu nalezeny zbytky studny a hradního paláce.

Zdejší panství získal jako odměnu od krále Smil ze Žitavy, potomek rodu Ronovců. V roce 1250 nechal vystavět na vrcholu skalnatého kopce hrad Lichtenburg. Název hradu byl odvozen z Němčiny od hory Světlice (licht = světlo, burg = hrad). Tento název zůstal hradu až do 16. století, kdy byl přejmenován na Lichnici. V roce 1333 ho do zástavy získal král Jan Lucemburský a v roce 1350 jej Karel IV. zařadil mezi královské hrady, které neměly být dávány do zástavy. Později byl hrad vydáván jako věno českým královnám a v roce 1421 byl majitelem hradu Hynek Krušina z Lichtenburka.

O sedm let později byla Lichnice dobyta husitským vojskem Východočeských sirotků, po celoročním obléhání se obyvatelé hradu museli vzdát.Velmi významnou dobou pro hrad Lichnice bylo období po roce 1490, kdy hrad získal od krále Vladislava II. Mikuláš mladší Trčka z Lípy. Byla provedena řada stavebních úprav a postavena nová pozdně gotická budova hradního paláce. V roce 1555 Lichnici zakoupil rod Robmhápů ze Suché a po 55 letech za vlády Zikmunda Robmhápa vyhořel. Robmhampové hrad opustili a usadili se v nedaleké Třemošnici. V roce 1637 byl hrad v držení císaře Ferdinanda II. a sídlila zde vojenská posádka a o 9 let později hrad obléhali Švédové v průběhu třicetileté války. V roce 1649 císař Ferdinand II. nařídil rozbořit hradby několika okolních hradů, včetně Lichnice. Kdysi krásný hrad tak začal postupně chátrat a nakonec jej zakoupili v roce 1747 Milesimové do ronovského panství. V roce 1800 byl hrad převeden majitelům Nadace pro zchudlé šlechtičny. Hrad Lichince pak už jen chátral a stal se nakonec opuštěnou zříceninou. V roce 1989 započala oprava zachovalého zdiva hradu hnutím Brontosaurus a za přispění Ekocentra Pardubice. Od roku 2004 se na opravách podílel financováním i Pardubický kraj.

Lichnice je dnes místem, kde se pořádají folkové a rockové festivaly, šermířská představení, ohňová vystoupení, divadlo, pořídané amatérskou skupinou Andor a vyhlášené dětské dny s lukostřelci z Ronova nad Doubravou.

Turistický magazín