Železné hory

Železné hory jsou geomorfologickým komplexem, který je součástí Českomoravské vrchoviny. Zaujímá oblast východních Čech o rozloze 580 km2. Lze je popsat jako plochou vrchovinu, která tvoří v půdorysu trojúhelník, rozkládající se mezi Týncem nad Labem, Skutčí a Ždírcem nad Doubravou.  Z geomorfologického hlediska se Železné hory člení na Chvaletickou pahorkatinu a Sečskou vrchovinu, která se dále člení na Spálavský hřbet, Prachovickou vrchovinu, Nasavrckou vrchovinu, Žumberskou pahorkatinu a Trhovokamenickou vrchovinu.

Z geologického úhlu pohledu se řadí Železné hory k velmi pestrým a geologicky složitým územím na našem území. Jsou zde na poměrně malé ploše zastoupeny veškeré geologické formace, od prahorních až po čtvrtohorní, které jsou známy z ostatních oblastí Českého masivu. Bylo zde nalezeno více než 100 druhů hornin. Název Železné hory vznikl v době objevení a dolování železné rudy, přičemž samotný název se užíval pouze pro severozápadní část Železných hor, přibližně od Lichnice k řece Labi.

Mírně zvlněnou krajinu Železných hor pokrývá mozaika pastvin a luk, lesů a menších obcí a měst, doplněná dravými potoky, rokly a skalisky, vápencovými krasovými útvary a především mnoha zříceninami hradů a tvrzí, rozhlednami a několika přehradními nádržemi. Ve zdejších lesích najdeme několik památných stromů a pralesní komplex Polom.  Ve východní části Železných hor se do dnešní doby dochovala řada roubených domů, které tvoří typickou atmosféru této oblasti.

K nejvyšším a nejvýznamnějším vrcholům patří Vestec, Srní, Spálava, U Chloumku, Zuberský vrch, Polom, Krkaňka, Bučina, Kaňkovy hory a hora Krásné, kde je poastaven televizní vysílač.  Územím Železných hor protékají tři významné řeky: Doubrava a Chrudimka a částečně Labe.  Byly tu vybudovány vodní nádrže Seč, Křižanovice, Práčov, Kraskov a Konopáč.

Za významné obce této oblasti lze považovat Hlinsko, Heřmanův Městec, Chotěboř, Horní Bradlo, Nasavrky, Prachovice, Chrudim, Seč, Skuteč, Třemošnici a Trhovou Kamenici. Snad největší počet významných staveb v krajině Železných hor zaujímají hrady, zámky a zříceniny hradů a tvrzí. Je jich skutečně mnoho: Lichnice, Svojšice, Oheb, Lipka, Strádov, Vildštejn, Rozpakov, Rabštejnek, Žumberk, Slatiňany, Nasavrky, Semtěš, Studenec, Třemošnice, Heřmanův Městec, Hoješín a Klokočov.

Milovníci sjezdového lyžování si zde přijdou na své zejména ve skiareálu Hlinsko, který je vyhlášeným zimním střediskem Českomoravské vrchoviny. Sjezdové tratě jsou vybudovány také v obcích Hluboká, Chotěboř, Horní Bradlo, Trhová Kamenice a Vápenný Podol.

Turistický magazín