Zámek Žleby

Zámek Žleby se nachází přibližně 7 km východně od města Čáslav. Původní hrad ze 13. století byl v 19. století  komplexně přestavěn do novogotického stylu na honosný, reprezentační zámek, který přitahuje pozornost mnoha návštěvníků z České republiky i z jiných evropských zemí.

Ve 13. století tedy hrad nechal vybudovat Smil z Lichtenburka. První přímý zápis o hradu se datuje do roku 1297, tehdy patřil hrad žlebské větvi Lichtenburků. V roce 1356 hrad zakoupil Karel IV. od Anežky z Landštejna, která byla vdovou po Hynkovi ze Žleb.

Královský hrad byl pak často zastavován a ve 14. století hrad vlastnil Markvart z Vartenberka. Za účast v odboji byl však hrad Markvartovi odebrán králem Václavem IV. Od roku 1396 na hradě pobýval královský vratislavský hejtman Štěpán z Opočna a po jeho zavraždění hrad přechází na Jindřicha z Opočna. Hrad byl později zastaven Jindřichu Lacembokovi z Chlumu a Oldřichovi z Hradce.

Celé Žlebské panství i s hradem zakoupil v roce 1406 kutnohorský mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšic. V dobách husitských válek hrad drželi Hašek Ostrovský z Valdštejna na Deternicích a později Jiřík z Dubé. Dalšími hradními pány v jeho bohaté sbírce majitelů byli jan z Janovic, Jan Spetl z Prudic, rod Žehušických z Nestajova, rytíř Kuneš Bohdanecký z Hodkova, jeho syn Adam Bohdanecký z Hodkova, vdova po Adamovi Alžběta z Nestajova a pak Václav Chotoutovský z Nebovid. V roce 1615 získal panství Heřman Černín z Chudenic a v roce 1622 vyměnil Žleby za Andělskou Horu s Karlem z Lichtenštejna. V roce 1629 hrad zakoupil Jan Trčka z Lípy, kterému však byl hrad i s jeho dalším majetkem odebrán a zkonfiskován za účast odboje proti císaři. Žleby pak koupil Leonard Helfrid z Meggau. Jeho dcery hrad prodaly Janu Františkovi z Kaiserštejna.

Dalšími majiteli byli Karel Jáchym Bred, František ze Schonfeldu a Jan Adam z Auerspergu. Zámek byl v držení rodu Auerspergů do roku 1942. To už hrad prodělal rozsáhlou přeměnu na honosné sídlo v novogotickém stylu a když zemřel poslední potomek rodu Auerspergů v roce 1942, převzala panství i se zámkem Marie z Trauttmannsdorfu. O tři roky později, v roce 1945, byl zámek zestátněn.

V letech 2011 – 2013 proběhla na žlebském zámku rozsáhlá stavebně rekonstrukční akce. Tato generální oprava zámku zasáhla snad všechny jeho části a nyní zámek opravdu vypadá, jak se říká „ k světu“.  Pokud se chystáte do těchto končin, rozhodně si jeho prohlídku nenechte ujít.

Turistický magazín